OGRELAND ISP


Jums ir neapmaksāts rēķins par Internetu.
Lūdzam nekavējoties veikt norēķinu par parādu!

Tālr. Informācijai: 6504 4582.

У вас неоплачен счёт за Интернет!

Тел.: 2922 7148, 2922 9971, 6504 4582.